ZAKAT FITRAH  

Posted by Azlinda Mohd in

"sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajipan dari Allah. Allah maha Mengetahui, Mahabijaksana".
-surah al-Taubah ayat 60-

PENGERTIAN ZAKAT FITRAH

Harta pada kadar tertentu yang wajib dikeluarkan ketika terbenam matahari pada hari terakhir Ramadhan, dengan syarat-syarat tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang di bawah tanggungannya.

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT FITRAH

  1. Islam
  2. Terbenam matahari pada hari terakhir Ramadhan
  3. Memiliki harta yang melebihi keperluan makan untuk diri dan tanggungannya pada hari raya dan malamnya

WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH
  1. waktu WAJIB iaitu mulai terbenam matahari pada hari akhir bulan Ramadhan
  2. waktu HARUS iaitu sepanjang bulan Ramadhan dan hari raya pertama
  3. waktu SUNAT iaitu pada subuh hari raya sebelum keluar untuk sembahyang hari raya
  4. waktu MAKRUH iaitu selepas sembahyang hari raya hingga akhir hari raya. *sekiranya dia melewatkannya hingga selepas dari itu (selepas terbenam matahari pada hari raya), maka dia berdosa dan wajib mengqada'kannya

This entry was posted on Thursday, August 27, 2009 at 9:33 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Antara kenangan disepanjang program Latihan Amali Dakwah Muslim

18 Ogos 2009-24 ogos 2009. Semoga perjalanan program yang telah dilaksanakan

membawa seribu satu pengertian. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan