Peluang Ummah Dalam Pembangunan Multimedia  

Posted by syifak in

Antara masalah ummah Islam dewasa ini ialah isu celik teknologi, khususnya teknologi multimedia. Selaku umat islam, kita seharusnya membuat beberapa persiapan dan menyediakan bekalan menjelang alaf yang mendatang. Persiapan ini tidak boleh diambil ringan banyak kelebihan yang ummat islam akan perolehi sekiranya menguasai ilmu ini secara teratur dan total. Antara bentuk-bentuk persediaan Ummat Islam ialah

  • mengetahui sejauhmanakah ICT boleh menular masuk ke dalam masyarakat Islam
  • mengetahui dasar-dasar dan cara-cara yang digunakan untuk memperkuatkan umat Islam
  • megetahui cara dalam mengusai persekitaran digital
  • menyedari tentang beberapa kelemahan teknologi ini

kefahaman ini pula perlu selalu mendapat rangsangan semoga ianya hidup dan membawa manfaat kepada manusia seluruhnya. ICT adalah penggunaan teknologi termoden untuk membantu manusia seluruhnya. ICT adalah penggunaan teknologi termoden untuk membantu manusia menganalisa, menyimpan dan mengalikan maklumat sama ada dalam bentuk data numerikal, teks, bunyi, imej ataupu grafik. Bidang teknologi ini telah pun dikuasai pakar-pakar di dalam bidang-bidang tertentu dan popularitinya telah melonjak dengan begitu mendadak kerana ICT mudah digunakan, cepat, berkualiti, menarik dan mempunyai keselamatan yang tinggi. Sesungguhnya umat Islam haruslah sedar akan tuntutan-tuntutan agama, dari pengakuan menerima Islam sebagai anutan sehinggalah tuntutan untuk melibatkan diri dalam usaha dakwah.( Muhd Jamil Sulaiman. 1999: 145-153) Usaha ini boleh di lakukan di peringkat diri sendiri, keluarga, jiran atItalicau negara. Umat Islam mestilah menyedari bahawa mereka mempunyai keperibadian yang tersendiri dan asli yang mampu untuk memegang tampuk aliran fikiran dan siasah dunia. Oleh itu antara wadah yang perlu digunakan dalam kehadiran era ledakan ini ialah menggunakan peluang-peluang yang terdapat dalam oembangunan teknologi multimedia ini. Semoga dengan penguasaan ilmu teknologi ini akan membantu lagi kita semua di dalam penyebaran risalah-risalah islam.

rujukan : Muhd Jamil Sulaiman. 1999. Multimedia dan Islam.Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia(IKIM).

This entry was posted on Thursday, August 27, 2009 at 6:48 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Antara kenangan disepanjang program Latihan Amali Dakwah Muslim

18 Ogos 2009-24 ogos 2009. Semoga perjalanan program yang telah dilaksanakan

membawa seribu satu pengertian. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan