SUKARELAWAN AL-FALAH  

Posted by mademoiselle in

Sukarelawan Al-Falah ialah sebuah pasukan beruniform yang berorientasikan kebajikan, keagamaan, disiplin dan kesedaran kepada perjuangan untuk agama, bangsa dan negara. Anggotanya terdiri daripada pelbagai peringkat masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas. Demi meningkatkan daya kepimpinan, kemahiran, kecerdasan, daya tahan fizikal dan mental serta kefahaman mengenai ketamadunan Islam, para anggotanya diberi latihan dan galakkan berdedikasi dan sentiasa bersiap sedia untuk memberi khidmat kepada agama dan kemanusiaan. Para peserta diberikan motivasi dan galakan supaya menjalankan kerja-kerja kebajikan dari semasa ke semasa. Dari segi kesedaran perjuangan bangsa, mereka dilatih dengan kesedaran dan kemahiran untuk membina jatidiri sebagai khairu ummah.

Objektif

• Membina generasi yang berpegang teguh kepada agama, berdisiplin dan bertanggungjawab.
• Bergiat dalam lapangan yang mendatangkan faedah dan kebaikan kepada diri dan masyarakat.
• Menjadi pemangkin kepada pembangunan negara ke arah mencapai matlamat wawasan 2020.
• Bergiat dalam lapangan ilmu pengetahuan.
• Pelindung kepada perjuangan memartabatkan bangsa dan menegakkan agama.

Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari:

http://www.yadim.com.my/yadim/Al_falah.asp
http://www.alfalah.yadim.com.my/

This entry was posted on Tuesday, August 25, 2009 at 8:34 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Antara kenangan disepanjang program Latihan Amali Dakwah Muslim

18 Ogos 2009-24 ogos 2009. Semoga perjalanan program yang telah dilaksanakan

membawa seribu satu pengertian. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan