"DAKWAH", TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.  

Posted by farihan

Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Imran, ayat 19 :

“Sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi
Allah ialah Islam”.

Ayat ini jelas menunjukkan bahawa tiada agama yang diredhai Allah selain Islam. Oleh yang demikian apakah tugas dan tanggungjawab kita sebagai umat Islam terhadap Firman Allah yang telah diperjelaskan tadi? Hampir setiap dari kita sudahpun memahaminya. Persoalannya, sejauh manakah tugas dan tanggungjawab ini telah kita laksanakan? Bila disebutkan perkataan 'Dakwah' majoriti dari kita memahami 'konsep berdakwah' ini hanya ditujukan kepada mereka yang bukan beragama Islam, yang harus dilakukan oleh para pendakwah atau ‘Da'i’ sahaja.

Kewajipan menyeru manusia kepada kebenaran adalah bersifat universal dan menyeluruh kerana Islam adalah sumber cahaya kepada semua manusia tanpa mengira warna kulit, bangsa dan bahasa. Perintah supaya berdakwah banyak terdapat dalam Al-Quran dan juga himpunan
Hadith Rasulullah S.A.W.

Firman Allah S.W.T dalam surah Fussilat, ayat 33, “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata; Sesungguhnya aku dari kalangan orang beriman”.

Tugas berdakwah adalah antara Tanggungjawab setiap umat Islam dalam usaha untuk menegakkan “Kalamullah” di muka bumi ini. Perlu diingatkan juga, dalam menjalankan tugas dakwah ini, ia harus dilakukan dengan hati yang ikhlas tanpa ada niat ingin menunjuk-nunjuk, riak dan mengharapkan 'balasan' dari setiap kerja yang telah dijalankan dan dalam menjalankan tanggungjawab ini, setiap dari kita haruslah banyak bersabar, kerana tiap-tiap orang yang bersabar itu pasti beroleh kemenangan' InsyaAllah!

0leh : Datuk Haji Hasbullah L. Isa
Penolong Setiausaha Agung Kehormat

This entry was posted on Tuesday, September 08, 2009 at 9:36 PM . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Antara kenangan disepanjang program Latihan Amali Dakwah Muslim

18 Ogos 2009-24 ogos 2009. Semoga perjalanan program yang telah dilaksanakan

membawa seribu satu pengertian. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan