Matlamat dan Objektif LAD Muslim  

Posted by farihan in

Memberi latihan kepada mahasiswa Pengajian Dakwah dan Kepimpinan dalam menjadi pendakwah yang serba lengkap. Ia juga bermatlamat untuk melahirkan mahasiswa Islam yang hebat, berkepimpinan, berketrampilan dalam berdakwah serta merealisasikan falsafah universiti, wawasan, misi dan matlamat Universiti Kebangsaan Malaysia.


2.1 Memberi kefahaman yang jelas kepada mahasiswa/i tentang islam yang bersifat universal ini supaya dapat menjadikan islam sebagai cara hidup dan panduan kepada sasaran.

2.2 Memupuk dan melahirkan mahasiswa/i yang bertanggungjawab pada diri, agama, bangsa tanpa mengira fahaman dan warna kulit.

2.3 Memberi ruang kepada mahasiswa/i mengeratkan hubungan silaturrahim dikalangan Orang Asli disamping dapat memberi gambaran sebenar tentang Islam.

2.4 Membantu usaha dakwah Jabatan-jabatan Agama Islam.

This entry was posted on Friday, August 07, 2009 at 12:23 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Antara kenangan disepanjang program Latihan Amali Dakwah Muslim

18 Ogos 2009-24 ogos 2009. Semoga perjalanan program yang telah dilaksanakan

membawa seribu satu pengertian. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan